Begraven

Begraven

Wanneer iemand begraven wil worden kan er op de algemene plaatselijke begraafplaats een graf worden gekocht. Maar het is niet zo, dat je perse begraven hoeft te worden in de plaats waar je woont. Ook hierin heb je een keuze.

Er kan een graf worden gekocht met rechten voor 10, 15, 20 of 30 jaar. Dit verschilt per gemeente. Als de tijd die je hebt aangekocht verstreken is, ontvang je van de betreffende gemeente een verzoek tot verlenging van het grafrecht. Je betaalt dan voor 10 jaar recht bij.  Wanneer er al een graf is en er wordt bij begraven moet er meer dan 10 jaar grafrecht over zijn op het graf. Is er minder dat 10 jaar, dan moeten het bestaande recht met 10 jaar worden verlengd. Ook deze kosten verschillen per gemeente.

Wanneer de middelen beperkt zijn, of je geen belang hebt bij het hebben van een eigen graf, kan je kiezen voor een algemeen graf. Hieraan zijn geen kosten verbonden, behalve het begraafrecht. Dit zijn de kosten die de gemeente rekent voor het openen en sluiten van het graf.

bloemen

“Samen maken we van het verdriet van nu, een mooie herinnering voor later.”